Tag

نرم افزار آنلاین ملک
 اصلاح حدود طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت منبع : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
Read More
اجرای ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت منبع : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
Read More
آگهی تجدید حدود اختصاصی   منبع : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
Read More
دانلود فرم اجاره به شرط تملیك دانلود فرم اجاره نامه دانلود فرم انتقال سرقفلی دانلود فرم دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها دانلود فرم قرارداد پیش فروش دانلود فرم مبایعه نامه املاك دانلود فرم مشاركت در ساخت دانلود فرم پروانه تخصصی مشاورین املاك  دانلود شیوه نامه دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاك و خودرو  دانلود دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش صدور سند مالكیت اعیانی اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می شود اطلاق می گردد گر چه از نظر حقوقی كلمه زمین خود دلالت بر عرصه و اعیان را می نماید ولی در ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است كه روی ملك (زمین) بنا می گردد....
Read More
اطلاعات حقوقی املاک |روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده بدیهی است كه حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می شوند اعم از اینكه دارای سند مالكیت باشند یا نباشند حسب در خواست همان مراجع از آنان رفع بازداشت می گردد. بدین تریتب كه پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولاً بایستی در جوف پاكت در...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک |روش بازداشت املاك ثبت نشده ازمراجع صلاحیتدار املاك جاری به املاكی طالاق می شود كه ثبت دفتر املاك نشده اند یا به عبارت دیگر برای آنها سند مالكیت صادر نشده است این قبیل املاك نیز حسب در خواست اجرای ثبت و یا مراجع صلاحیت دار دیگر كه معمولاً مراجع مختلف قضائی ار...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه های املاك ثبت شده در دفتر املاك املاك ثبت شدهای كه در دفاتر اسناد رسمی مورد معامله قرار می گیرند یا اسنادی كه مربوط به املاك مذكور بوده مورد رهن یا وثیقه قرارداشته با انقضاء مهلت و پرداخت بدهی فسخ می شوند خلاصه معامله...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش صدور سند مالكیت المثنی وقتی كه سند مالكیت از بین برود مثلاً دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالك می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضای صدور سند مالكیت المثنی نماید در این صورت بر طبق تبصره یك ماده ۱۲۰ آئین نامه...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش صدور سند مالكیت املاك جاری (موضوع ماده ۲۱ ق.ث) املاك جاری به املاكی اطلاق می شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك را نداشته باشند بدیهی است صدور سند مالكیت نسبت به املاك جاری وقتی امكانپذیر است كه تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان وا خواهی نسبت به...
Read More
1 2 3

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.