امکانات صندوق مکانیزه نرم افزار هوشمند فایلینگ املاک ایران

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ویژگی های صندوق مکانیزه سامانه هوشمند فایلینگ ملاک کشور

۱- دارا بودن کلیه استاندارد های دارایی
۲- دارای پشتوانه دولتی ( پارک علم و فناوری )

۳- به روز رسانی رایگان بر اساس نیازهای آینده
۴- پشتیبانی رایگان
۵- فرمهای منظم و حرفه ای جهت پر کردن سریع
۶- اتصال به سایر قسمتهای برنامه نظیر ثبت ملک و ثبت متقاضی

دانلود نرم افزار رایگان مشاور املاک و صندوق مکانیزه املاک

راهنمای ثبت صندوق مکانیزه در سایت دارایی

Leave a Reply