Tag

نرم افزار موبایل مشاوراملاک ، آموزش ثبت نرم افزار صندوق مکانیزه املاک در سایت دارایی ، راهنمای صندوق مکانیزه املاک
اطلاعات حقوقی املاک | روش تهیه و انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن املاكی كه به واسطه عدم حضور مالك یا جهات دیگر در اجرای ماده ۱۴ قانون ثبت(تحدید عمومی) تحدید نشده یا باصطلاح از تحدید خارج شده باشند در صورتیكه به استناد تبصره ذیل ماده۱۵ قانون ثبت نتوان آنها را تحدید...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده ۱۶ ق.ث بعد از انتشار آگهی نوبتی نسبت به املاكی كه بشرح قبل از آنها قبول ثبت به عمل آمده به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت هركس می تواند اعتراضی نسبت به ثبت ملك مورد نظر داشته باشد ظرف ۹۰ روز از تاریخ...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش تهیه و انتشار آگهی تحدید عمومی بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاكی كه به عنوان مجهول المالك به شرح قبل از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهی تحدید حدود عمومی امكانپذیر می باشد(ماده۶۶ آئین نامه قانون ثبت) ودر تهیه پیش نویس آگهی تحدید عمومی رعایت نكات زیر...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش قبول درخواست ثبت ملك ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و كیفری و غیره برای خود هدفی درد كه یكی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاك، حفظ مالكیت مالكین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز...
Read More
1 2 3

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.