Tag

amlak
اطلاعات حقوقی املاک | روش صدور سند مالكیت اعیانی اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می شود اطلاق می گردد گر چه از نظر حقوقی كلمه زمین خود دلالت بر عرصه و اعیان را می نماید ولی در ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است كه روی ملك (زمین) بنا می گردد....
Read More
اطلاعات حقوقی املاک |روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده بدیهی است كه حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می شوند اعم از اینكه دارای سند مالكیت باشند یا نباشند حسب در خواست همان مراجع از آنان رفع بازداشت می گردد. بدین تریتب كه پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولاً بایستی در جوف پاكت در...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک |روش بازداشت املاك ثبت نشده ازمراجع صلاحیتدار املاك جاری به املاكی طالاق می شود كه ثبت دفتر املاك نشده اند یا به عبارت دیگر برای آنها سند مالكیت صادر نشده است این قبیل املاك نیز حسب در خواست اجرای ثبت و یا مراجع صلاحیت دار دیگر كه معمولاً مراجع مختلف قضائی ار...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه های املاك ثبت شده در دفتر املاك املاك ثبت شدهای كه در دفاتر اسناد رسمی مورد معامله قرار می گیرند یا اسنادی كه مربوط به املاك مذكور بوده مورد رهن یا وثیقه قرارداشته با انقضاء مهلت و پرداخت بدهی فسخ می شوند خلاصه معامله...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش صدور سند مالكیت المثنی وقتی كه سند مالكیت از بین برود مثلاً دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالك می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضای صدور سند مالكیت المثنی نماید در این صورت بر طبق تبصره یك ماده ۱۲۰ آئین نامه...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش صدور سند مالكیت املاك جاری (موضوع ماده ۲۱ ق.ث) املاك جاری به املاكی اطلاق می شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك را نداشته باشند بدیهی است صدور سند مالكیت نسبت به املاك جاری وقتی امكانپذیر است كه تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان وا خواهی نسبت به...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش تهیه و انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن املاكی كه به واسطه عدم حضور مالك یا جهات دیگر در اجرای ماده ۱۴ قانون ثبت(تحدید عمومی) تحدید نشده یا باصطلاح از تحدید خارج شده باشند در صورتیكه به استناد تبصره ذیل ماده۱۵ قانون ثبت نتوان آنها را تحدید...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده ۱۶ ق.ث بعد از انتشار آگهی نوبتی نسبت به املاكی كه بشرح قبل از آنها قبول ثبت به عمل آمده به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت هركس می تواند اعتراضی نسبت به ثبت ملك مورد نظر داشته باشد ظرف ۹۰ روز از تاریخ...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش تهیه و انتشار آگهی تحدید عمومی بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاكی كه به عنوان مجهول المالك به شرح قبل از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهی تحدید حدود عمومی امكانپذیر می باشد(ماده۶۶ آئین نامه قانون ثبت) ودر تهیه پیش نویس آگهی تحدید عمومی رعایت نكات زیر...
Read More
اطلاعات حقوقی املاک | روش قبول درخواست ثبت ملك ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و كیفری و غیره برای خود هدفی درد كه یكی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاك، حفظ مالكیت مالكین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز...
Read More
1 2

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.