3 دیدگاه
  1. bfasre

    ما که درآمد نداریم و این ندم افزار برامون مالیات میندازه بعد میان سرغ ما مه هیچ معامله ای را هم انجام ندادیم

ارسال نظر